მთავარი » გოგონებისთვის


Glam...
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
1 716KoKiTa0ნახვამოდური ტანსაცმელი
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 989KoKiTa0ნახვაRobert Pattinson


რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 672KoKiTa0ნახვაჩანთები
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 1070KoKiTa0ნახვაფეხსაცმელი
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 651KoKiTa0ნახვაჯანმრთელი და ლამაზი თმა...albaT yvela mandilosani dameTanxmeba, rom lamazi Tma  Zalian bevrs niSnavs da rom igi qalis mTavari samkaulia, amitom Cven mas aucileblad unda mouaroT, raTa mudam lamazi da janmrTeli iyos.. 

 

am ukanasknelis porblema TiTqmis yvela qals awuxebs, ... კითხვის გაგრძელება »

რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
3 6889KoKiTa0ნახვაLove
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 748KoKiTa0ნახვაbeauty
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 656KoKiTa0ნახვაkristen stewart and robert pattinson photosession


ფილმ "Twilight"-ის გმირების მაღალხარისხიანი ფოტოები ჟურნალ "Harper's Bazaar"-ისთვის

... კითხვის გაგრძელება »
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 655KoKiTa0ნახვაMore, More DIAMONDS
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 665KoKiTa0ნახვაJustin Bieber
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 648KoKiTa0ნახვაGuCcI 2011
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 645KoKiTa0ნახვამილანის ვიტრინები
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 714KoKiTa0ნახვა

« 1 2 ... 5 6 7 8 »