მთავარი » 2010 » ოქტომბერი » 30


FootBall Prikol


რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 811KoKiTa0ნახვაროცა გემზე საპირფარეშო დაკავებულია

გამოსავალი ?  Sealed

რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 623KoKiTa0ნახვადღის კითხვა

აბა რისთვის არის ეს დანადგარი,პასუხი ძალიან მოულოდნელია Laughingრეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 587KoKiTa0ნახვაჯანმრთელი და ლამაზი თმა...albaT yvela mandilosani dameTanxmeba, rom lamazi Tma  Zalian bevrs niSnavs da rom igi qalis mTavari samkaulia, amitom Cven mas aucileblad unda mouaroT, raTa mudam lamazi da janmrTeli iyos.. 

 

am ukanasknelis porblema TiTqmis yvela qals awuxebs, ... კითხვის გაგრძელება »

რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
3 6880KoKiTa0ნახვააბონენტი vs ტელეკომის ოპერატორი


რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 715KoKiTa0ნახვადაიჭერს თუ ვერა გიენა ფლამენგოს?
დაიჭერს თუ ვერა  გიენა ფლამენგოს?
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
5 1414KoKiTa0ნახვამობილური ტელეფონი
რ გჯერათ რომ ეს მობილური ტელეფონია?
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 715KoKiTa0ნახვაგოგონა რკინის ზურგით
მანქანა რომელიც ფოტოზეა საშინელ ავარიაში მოყვა,ის 100 კმ/სთ  მიდიოდა როცა ავარიაში მოყვა.,მაგრამ მძღოლი გადარჩა ,უბრალოდ მისი ხერხემალი მეტალისგან შედგება !
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 1116KoKiTa0ნახვაფინანსური კრიზისი !


კრიზისის გავლენა მსოფლიოზე
		<!-- ... კითხვის გაგრძელება »
რეიტინგინანახიადაამატაკომენტარისრულად
0 615KoKiTa0ნახვა